Проект "Клъстер Мъжка Мода - ефективен инструмент за насърчаване конкурентоспособността на българските предприятия на международните пазари", Договор №BG161РО003-2.4.02-0087-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националният бюджет на Република България" Операция BG161РО003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"News and events


'I like Bulgarian folklore dances' - join the international campaign!

'I like Bulgarian folklore dances' - join the international campaign!

Three piece men's suits are a popular fashion trend

Three piece men's suits are a popular fashion trend

What a really good men's suit can make for you?

What a really good men's suit can make for you?

Proper job interview outfit for men

Proper job interview outfit for men

Great opportunity to start your fashion design career

Great opportunity to start your fashion design career

Canadian fashion house makes suits in the style of James Bond

Canadian fashion house makes suits in the style of James Bond

The benefits of the wool fabrics for men's suits

The benefits of the wool fabrics for men's suits

The Mexican designer Francis Yoshua Maitrella Aguilar Sanchez at Richmart factory

The Mexican designer Francis Yoshua Maitrella Aguilar Sanchez at Richmart factory

Dean Manev presented Men's Style project to designers from New York FIT

Dean Manev presented Men's Style project to designers from New York FIT

MFC presented the models of Vincenzo Iadicicco at CIFF

MFC presented the models of Vincenzo Iadicicco at CIFF

Kristos Avraam about  his future collection

Kristos Avraam about his future collection

Ruse - the new fashion capital of  XXI century

Ruse - the new fashion capital of XXI century

Kamila Ferens created her men's suits collection

Kamila Ferens created her men's suits collection

Men's Style project at  The Gallery Düsseldorf

Men's Style project at The Gallery Düsseldorf

The Men's Fashion Cluster at Project New York

The Men's Fashion Cluster at Project New York

Three young teenagers from Bulgaria design a unique collection

Three young teenagers from Bulgaria design a unique collection

The Men's Style project at Modefabriek

The Men's Style project at Modefabriek

Interesting eco-friendly idea for DIY clutch

Interesting eco-friendly idea for DIY clutch

Five students from the National Academy of Art visited Richmart factory

Five students from the National Academy of Art visited Richmart factory

Vincenzo Iadicicco visited Richmart factory

Vincenzo Iadicicco visited Richmart factory

Interview with Francis Yoshua Maitrella Aguilar Sanchez - fashion designer from Mexico

Interview with Francis Yoshua Maitrella Aguilar Sanchez - fashion designer from Mexico

Kinga Luks visited Richmart factory

Kinga Luks visited Richmart factory

Interview with Ewa Jankowska - fashion and jewelry designer from Poland

Interview with Ewa Jankowska - fashion and jewelry designer from Poland

Interview with Kamila Ferens - Polish menswear designer

Interview with Kamila Ferens - Polish menswear designer

Interview with the fashion designer Mohamed Moamen 'Mido'

Interview with the fashion designer Mohamed Moamen 'Mido'

Interview with Kristos Avraam - fashion designer from Cyprus

Interview with Kristos Avraam - fashion designer from Cyprus

Interview with Vincenzo Iadicicco - an Italian menswear designer

Interview with Vincenzo Iadicicco - an Italian menswear designer

Fashion designer Mariana Razuk, a participant in the Men's Style project, visited Richmart's factory

Fashion designer Mariana Razuk, a participant in the Men's Style project, visited Richmart's factory

Say 'No' to black business suits

Say 'No' to black business suits

Interview with Kinga Luks - Polish menswear designer

Interview with Kinga Luks - Polish menswear designer

The director of the Men's Fashion Cluster at ZOOM Paris

The director of the Men's Fashion Cluster at ZOOM Paris

The director of the Men's Fashion Cluster at Première Vision

The director of the Men's Fashion Cluster at Première Vision

At MRKET Las Vegas you can join the International Men's Style fashion design contest

At MRKET Las Vegas you can join the International Men's Style fashion design contest

Textiles for Spring/Summer 2015 at Milano Unica

Textiles for Spring/Summer 2015 at Milano Unica

February - you can still join the Fashion Design Contest Men`s Style

February - you can still join the Fashion Design Contest Men`s Style

Interview with the menswear designer Mariana Razuk

Interview with the menswear designer Mariana Razuk

Fall/Winter 2014/2015 collections at CIFF Copenhagen International Fashion Fair

Fall/Winter 2014/2015 collections at CIFF Copenhagen International Fashion Fair

The vicuña fabric at MRKET presented by The Men's Fashion Cluster

The vicuña fabric at MRKET presented by The Men's Fashion Cluster

The USA fashion designers are excited to join the Men's Style project

The USA fashion designers are excited to join the Men's Style project

Interview with Gyula Szabo - fashion designer from Hungary

Interview with Gyula Szabo - fashion designer from Hungary

The Men's Fashion Cluster at MRKET - the exclusive show for the menswear industry

The Men's Fashion Cluster at MRKET - the exclusive show for the menswear industry

A good men's suit fits the body like a glove

A good men's suit fits the body like a glove

Men's Style project 2014

Men's Style project 2014